9024 Győr, Baross Gábor utca 43.

Üdvözöljük a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft-nél!

RÓLUNK

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel együtt benyújtotta pályázatát a TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001 azonosítószámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések a győri járásban” címmel, amelyet az Irányító Hatóság támogatásban részesített.

A projekt alapadatai:
Támogatási összeg: 900 000 000 Forint
Megvalósítás időszaka: 2016. július 1. – 2018. december 31.

Konzorciumvezető: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi tagok:
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.
Szt. Cirill és Method Alapítvány
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

A program keretében a konzorciumi tagok a helyi foglalkoztatás bővítése, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése céljából megalapították a Győri Járási Foglalkoztatási Paktumot. Az együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására 2016. november 23.-án került sor.

A Foglalkoztatási Paktum tevékenységeinek koordinációját a Paktumiroda végzi, melyet a Foglalkoztatási Paktum kijelölt menedzsment szervezete működtet. Az Irányító Csoport döntése alapján a menedzsment szervezet feladatkörét a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. látja el.

A Paktumiroda feladata a Győri Járási Foglalkoztatási Paktum koordinációs tevékenységeinek ellátása az Irányító Csoport utasításai alapján; kapcsolattartás a Paktumot aláíró szervezetekkel; a Paktum belső tájékoztatási rendszerének működtetése és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek elvégzése; a Paktum éves munkatervében megfogalmazott feladatok koordinációja, végzése; valamint a Paktum keretében tartott rendezvények (Irányító Csoport-ülések, partnertalálkozók, fórumok, workshop-ok) szervezése.


Paktumiroda elérhetősége:

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.
Cím: 9024 Győr, Baross Gábor utca 43.
Tel.: +36 96 515 630
Fax.: +36 96 515 630
Honlap: www.gytp.hu

Kapcsolattartók:

Gaskó Judit, paktumiroda vezető
Tel.: +36 96 515 630
Mobil: +36 30 399 2893
E-mail: gasko.judit@gytp.hu


Kóródiné Kalocsa Viktória, paktumiroda munkatárs
Tel.: +36 96 515 630
Mobil: +36 20 467 1369
E-mail: korodine.viktoria@gytp.huMIÉRT JÓ A PAKTUM?

Bizonyára mindenki tisztában van azzal, mi is tulajdonképpen a foglalkoztatási paktum lényege, azonban azt már kevesen tudják, hogy számukra, vagy szervezetük számára mennyi hasznot is hozhat ez a partnerség.
Elsőként álljon itt egy összefoglalás Dr. Kovács Péter könyve alapján, amely megfelelően érzékelteti, hogy miben is áll a paktumok haszna.


„A paktum azáltal hoz új minőséget a helyi együttműködésben, hogy a szereplők tevékenységei összeadódnak, s egymást erősítik. A paktum egyik legfontosabb értéke pontosan abban rejlik, hogy a különböző szereplők érdekei, nézőpontjai megjelennek a döntésekben és a különböző akciókban. Ehhez nemcsak az kell, hogy a partnerek kifejtsék véleményüket, megfogalmazzák érdekeiket, hanem az is, hogy nyitottak legyenek a mások véleményére.

Vegyünk egy konkrét példát. Ma Magyarországon komoly nézetkülönbségek fogalmazódnak meg a gazdaság és a szakképzés szereplői között. A nélkül, hogy részletesen kifejtenénk ennek lényegét, megállapítható, hogy az egyik legnagyobb probléma egymás érdekeinek és elvárásainak meg nem értése. Ehhez a feleket egy asztalhoz kell ültetni, de ez önmagában még kevés. Az is szükséges, hogy az érintettek megértsék a másik problémáit, és megtalálják érdekeik közös pontjait. Erre már lehet építeni hatékony fejlesztéseket és együttműködést.

A fentiek alapján tehát állíthatjuk, hogy ennek a partnerségnek másik nagyon fontos eleme a közös érdekeltség, és az ebből adódó közös felelősségvállalás. Senkitől nem várható ugyanis el, hogy idejét és energiáját feleslegesnek tűnő látszatakciókra fecsérelje. A foglalkoztatási partnerségek sikere és eredményessége nagyban függ attól, hogy a benne résztvevők mennyire találják meg érdekeik érvényesítését ebben a partnerségben. Mindössze néhány példát sorolunk fel ezzel kapcsolatban.

Az önkormányzatok ma már egyre nagyobb felelősséget éreznek saját településük foglalkoztatási helyzetéért. A helyi közvélemény egyre érzékenyebben reagál a munkaalkalmak meglétére, vagy hiányára. A munkaadói és munkavállalói elégedettség a város gazdasági és népességmegtartó erejének növekedéséhez vezet. Az önkormányzati választásokon a helyi foglalkoztatás ügyei egyre fontosabb szempontként fogalmazódnak meg, s a választási esélyeket komolyan befolyásolják.

A munkaügyi szervezet legfontosabb feladata a munkanélküliség kezelése, csökkentése, illetve a gazdaság segítése a megfelelő humánerőforrás biztosítása terén. Ehhez a munkaügyi szervezet szövetségeseket keres, s találhat ebben a partnerségben.

A vállalkozásoknak fontos hogy gazdaságfejlesztési céljaikat ne akadályozza a megfelelően képzett és motivált szakmunkaerő hiánya, továbbá támogatást kaphatnak a számukra megfelelő munkavállaló foglalkoztatásához.
A civil szerveztek a kapcsolataikat, elismertségüket erősíthetik a paktum segítségével, s megjeleníthetik sajátos, de egyben társadalmilag nagyon fontos érdekeiket.
A képző intézmények első kézből értesülhetnek a munkaadók képzési igényeiről, a munkavállalók képzettségével kapcsolatos elvárásairól. Ezáltal gyorsabban reagálhatnak a helyi szükségletekre, képzési kínálatukat rugalmasabban tudják alakítani.

A felsőoktatási intézmények a helyi innováción alapuló kísérletek, munkaerő-piaci kutatások segítői lehetnek tudományos kapacitásuk felhasználásával.
És nem utolsó sorban legjobb az érintett célcsoportnak: a hátrányos helyzetű álláskereső, inaktív vagy közfoglalkoztatott személyek olyan szolgáltatásokban és képzésekben részesülhetnek, amelyek javítják elhelyezkedési esélyeiket, segítik munkahelyi beilleszkedésüket, a bértámogatások révén pedig konkrét álláshoz juthatnak.

Az érdekek természetesen ennél sokkal összetettebbek, de így is egyértelmű: csak ezek mentén, ezek egyeztetésével lehet hatékony a partnerség. A kölcsönös érdekeltség a partnerek aktivitása miatt is fontos. A hazai, de a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a foglalkoztatási paktumok egyik kritikus pontja a partnerek aktivitásának kérdése. Gyakran tapasztalható, hogy az érintettek egyetértenek a partnerség gondolatával, céljaival, a közös munkában azonban nem vesznek részt, passzív szemlélői az eseményeknek. Másoktól várják a kezdeményező szerepet, ugyanakkor türelmetlenek, helyenként szkeptikusak az eredményességet illetően. Ezek a jelenségek mutatják az együttműködési kultúra alacsony szintjét Magyarországon. Ezért is fontos hogy a megalakuló foglalkoztatási partnerségek sikeresek legyenek, eredményeket tudjanak felmutatni.” (Farsang Zoltán – Hollósi Szabolcs – Dr. Kovács Péter: Helyi Foglalkoztatási Partnerségek Tankönyv)]